Natuurpark Lelystad

TO-tiener-uitje van de maand november. Door ziekte en andere verplichtingen ging het uitje naar het Zeisterbos, dat op donderdag 26 november gepland stond, niet door.
In plaats van het Zeisterbos zijn we naar Dronten getogen, waar we samen met twee TO-tieners naar het Natuurpark Lelystad zijn gegaan. Een mooi park waar ze dieren houden, die bijna allemaal ook in de Oostvaardersplassen voorkomen. Iets minder vrij als daar. Maar hoe vrij ben je als aan het eind van de winter je eten op is en er een grote kans bestaat dat je de hongerdood sterft. Een afschuwelijke onnatuurlijke dood….
Het weer was geweldig mooi, met een zonnetje en wat wolken.
In het bezoekerscentrum konden we onze natuurkennis testen aan de hand van een aantal keuzevragen, die je bij een goed antwoord verder brachten naar een volgende vraag. Zo ontstonden drie voedselketens, die voorkomen in Natuurpark Lelystad.
Na een heerlijke wandeling en een hoop gezelligheid, was het tijd om huiswaarts te gaan.