1 2

Biologie

Sinds een paar weken is Jip gestart met biologie. Je raad het al, ook via Khan Academy. Hoewel biologie een vak is dat naar mijn mening als een rode draad door het leven loopt. Je begint met leren van dit vak op het moment dat je geboren wordt en dan stopt het nooit meer.
Periodic_table_largeEr zijn zaken als Periodiek systeem der elementen, die echt goed uitgelegd moeten worden, om vervolgens te begrijpen hoe de dingen in ons leven zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen, stoffen, atomen, moleculen, ionen, enz. En zo komt scheikunde en natuurkunde ook om de hoek kijken.

Natuurpark Lelystad

TO-tiener-uitje van de maand november. Door ziekte en andere verplichtingen ging het uitje naar het Zeisterbos, dat op donderdag 26 november gepland stond, niet door.
In plaats van het Zeisterbos zijn we naar Dronten getogen, waar we samen met twee TO-tieners naar het Natuurpark Lelystad zijn gegaan. Een mooi park waar ze dieren houden, die bijna allemaal ook in de Oostvaardersplassen voorkomen. Iets minder vrij als daar. Maar hoe vrij ben je als aan het eind van de winter je eten op is en er een grote kans bestaat dat je de hongerdood sterft. Een afschuwelijke onnatuurlijke dood….
Het weer was geweldig mooi, met een zonnetje en wat wolken.
In het bezoekerscentrum konden we onze natuurkennis testen aan de hand van een aantal keuzevragen, die je bij een goed antwoord verder brachten naar een volgende vraag. Zo ontstonden drie voedselketens, die voorkomen in Natuurpark Lelystad.
Na een heerlijke wandeling en een hoop gezelligheid, was het tijd om huiswaarts te gaan.

Natuur Historisch Museum-Rotterdam

Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan schonk De Kunsthal de stad Rotterdam de IMG_4251beeldengroep ‘Konijnen‘ van kunstenaar Tom Claassen.
De drie bronzen konijnen staan, zitten en liggen in het Museumpark, op het gazon tussen het Natuurhistorisch Museum en de Kunsthal.
Dit museum hebben we bezocht na de tentoonstelling The Power of Poison. Een hele kleine weergave van Naturalis in Leiden. Beslist leuk als je nog wat tijd over hebt, maar moet je kiezen, kies dan voor Naturalis.

1 2