1 2 3 4

De IJzeren Eeuw

medium-teaserDe IJzeren Eeuw een geweldige documentaire reeks over de 19de eeuw.
Geschiedenisles maar dan zonder dat de geschiedenis gemanipuleerd is. Doordat de reeks zo tot de verbeelding spreekt, zet hij niet alleen Jip, maar ook ons aan tot nadenken. En je begrijpt het hier en nu weer een klein beetje beter. De IJzeren Eeuw

De Dom en een fotospeurtocht met TO-tieners

Vanaf nu, zullen de meeste laatste donderdagen van de maand in het teken staan van een uitje met de TO-tieners.
Volgens de verhalen regent het altijd op de laatste donderdag van de maand, deze laatste donderdag 24 september gaat daar geen uitzondering op zijn.
Het regent, maar niet met bakken uit de lucht. De ontmoetingsplek is voor de Dom in Utrecht, tijdstip 12.00 uur.

De Dom
We zijn vroeg en gaan de Dom in, daar is het lekker droog en een stuk behaaglijker.

De Dom van Utrecht is een markante gotische kerk in het midden van de Nederlandse stad Utrecht. De kerk werd vanaf 1254 gebouwd als de kathedraal van het rooms-katholieke bisdom Utrecht en was gewijd aan Sint-Maarten. Sinds 1580 is de kerk protestants. De 112,32 meter hoge Domtoren is de hoogste kerktoren van Nederland en het hoogste gebouw van Utrecht.
De Domkerk was tot de kerkelijke herindeling in 1559 de enige kathedraal in de Noordelijke Nederlanden, een gebied dat grofweg samenvalt met het huidige Nederland en tot aan de ingebruikname van de Sint-Bavokathedraal in Haarlem in 1898 de enige als kathedraal gebouwde kerk in Nederland

Van de kerk resteren tegenwoordig slechts het koor, het dwarsschip en de toren. Het schip, waarva220px-Dom_voor_stormn de bouw nooit was voltooid, stortte in bij een tornado in 1674. Als gevolg daarvan kwamen Domtoren en het resterende deel van de Domkerk los van elkaar te staan. Bij het Domcomplex horen verder nog een kruisgang en de grote kapittelzaal (thans aula van de Universiteit Utrecht) waar in 1579 de Unie van Utrecht werd ondertekend. De kleine kapittelzaal van het domcomplex, die tegen de westkant van de kruisgang was gebouwd, werd begin twintigste eeuw afgebroken.

De Utrechtse Dom is ondanks het ontbrekende schip en de ernstige vernielingen die de overgang naar het Protestantisme rond 1578-1580 met zich meebracht, een van de belangrijkste gotische monumenten in Nederland. Zij was tevens een van de vroegste voorbeelden van de gotiek in Nederland en als enige gebouw hier te lande staat zij qua stijl dicht bij de klassieke Franse gotiek. Aan de huidige Dom ging een kathedraal in Romaanse stijl vooraf.

In de middeleeuwen was een kapittel van kanunniken aan de Domkerk verbonden dat een eigen immuniteit bezat, een grondstuk waarop de wereldlijke macht niets in te brengen had. Behalve de kathedraal zelf stonden hier de woningen van de kanunniken en van 1040 tot 1253 ook het paleis Lofen van de keizer van het Heilige Roomse Rijk. De immuniteit van de Dom grensde aan de zuidzijde aan de immuniteit van de Sint-Salvatorkerk of Oud-Munsterkerk met onder meer het paleis van de bisschop. Tussen beide kerken, op het grondgebied van de Sint-Salvator, stond een derde kerkje ingeklemd, de Heilig-Kruiskapel.
Bron: Wikipedia

Vervolg van het uitje

Muiderslot en Fort-eiland Pampus

Pampus
door: Jip

Fort Pampus ligt in het IJsselmeer ongeveer 4 kilometer bij Muiden vandaan. Voordat ik naar Pampus ging, ben ik in het Muiderslot geweest.
Daarna ben ik om half een op de pond naar Pampus gestapt, na ongeveer een half uur varen, kwam ik aan op eiland Pampus.
Het fort behoort tot de stelling van Amsterdam. De stelling van Amsterdam bevatte bij elkaar 46 forten en batterijen.
Pampus was het modernste van het modernste in die tijd. Het is gebouwd in 1887, dus is het fort nog niet zo oud.
Het fort werd bemant door 200 man van 1895 tot 1933. Maar de vijand kwam niet. En de Duitsers plunderden het fort en namen al het makkelijk te pakken ijzer mee.
In de hongerwinter van 1944-1945 was het fort bereikbaar over het water, eigenlijk ijs. En werd alles wat te pakken viel en enigszins bruikbaar was meegenomen.
Het fort was een soort van ruïne, maar tegelijkertijd ook een museum. Na nog iets te hebben gedronken gingen we om 5 uur weer met de pond naar Muiden.

1 2 3 4