Kasteel Keukenhof

11 december 2015

Het kasteel, dat geen kasteel was, maar een buitenplaats

Bij ons om de hoek.tn_1390670022
Weer een puzzelstukje op zijn plaats, zodat onze vaderlandse geschiedenis steeds een heel klein beetje inzichtelijker wordt.
Een rondleiding, onder bezielende begeleiding van een super enthousiaste gids met een ongelofelijke hoeveelheid parate kennis, door het kasteel gehuld in kerstsfeer. Schitterende kerstdecoraties op een fantastische locatie. Wat een rijkdom aan meubels, schilderijen en porselein en een poppenhuis, niet oud maar wel erg leuk.IMG_4311

Jip en ik zijn al een paar keer wezen wandelen op het landgoed of eigenlijk buitenplaats. De tuinen, waaronder de beeldentuin, het Frederikshof (vernoemd naar de dromerige Frederik, die in het hof en het speelhuis, de rust kon vinden, die hij zo hard nodig had) en ‘het Ommetje van Meneer’, zijn prachtig en naast het kasteel is er een koetshuis, tuinhuis, speelhuis, kinderboerderij met educatieve ruimte, het Elzenbos, het restaurant van ‘Tante Alie’ en nog veel meer. Zo blij dat het om de hoek is en dat we een museumjaarkaart hebben.

Een klein stukje van de geschiedenis

In de Middeleeuwen was er zand nodig voor de bouw in de steden, die explosief groeiden. Om aan zand te komen werden stukken duin afgegraven en verkaveld.
De kavel ‘Keukenduin’ is het gedeelte van het landgoed van Slot Teylingen waar de opbrengsten (wild, vee, kruiden, bessen) voor de keuken van het Slot vandaan kwamen en vormt de oorsprong van de naam ‘Keukenhof’.
Adriaen Maertenz. Block, een voormalig commandeur van de VOC in de Molukken koopt de kavel en laat in 1642 een landhuis bouwen. Wat in deze tijd heel hip was. In de zomer trokken de welgestelden naar hun buitenplaatsen om de steden met hun stinkende grachten te ontvluchten.
Cecilia Maria van Steengracht van Oostcapelle was een van de bewoonsters van het kasteel. Door haar perfectionisme, verzamelwoede en, volgens de gids, erg verwende gedrag, zorgde ze ervoor dat de buitenplaats de allure van een waar kasteel verwierf, met dito tuinen, landerijen en bossen.

De Dom en een fotospeurtocht met TO-tieners

Vanaf nu, zullen de meeste laatste donderdagen van de maand in het teken staan van een uitje met de TO-tieners.
Volgens de verhalen regent het altijd op de laatste donderdag van de maand, deze laatste donderdag 24 september gaat daar geen uitzondering op zijn.
Het regent, maar niet met bakken uit de lucht. De ontmoetingsplek is voor de Dom in Utrecht, tijdstip 12.00 uur.

De Dom
We zijn vroeg en gaan de Dom in, daar is het lekker droog en een stuk behaaglijker.

De Dom van Utrecht is een markante gotische kerk in het midden van de Nederlandse stad Utrecht. De kerk werd vanaf 1254 gebouwd als de kathedraal van het rooms-katholieke bisdom Utrecht en was gewijd aan Sint-Maarten. Sinds 1580 is de kerk protestants. De 112,32 meter hoge Domtoren is de hoogste kerktoren van Nederland en het hoogste gebouw van Utrecht.
De Domkerk was tot de kerkelijke herindeling in 1559 de enige kathedraal in de Noordelijke Nederlanden, een gebied dat grofweg samenvalt met het huidige Nederland en tot aan de ingebruikname van de Sint-Bavokathedraal in Haarlem in 1898 de enige als kathedraal gebouwde kerk in Nederland

Van de kerk resteren tegenwoordig slechts het koor, het dwarsschip en de toren. Het schip, waarva220px-Dom_voor_stormn de bouw nooit was voltooid, stortte in bij een tornado in 1674. Als gevolg daarvan kwamen Domtoren en het resterende deel van de Domkerk los van elkaar te staan. Bij het Domcomplex horen verder nog een kruisgang en de grote kapittelzaal (thans aula van de Universiteit Utrecht) waar in 1579 de Unie van Utrecht werd ondertekend. De kleine kapittelzaal van het domcomplex, die tegen de westkant van de kruisgang was gebouwd, werd begin twintigste eeuw afgebroken.

De Utrechtse Dom is ondanks het ontbrekende schip en de ernstige vernielingen die de overgang naar het Protestantisme rond 1578-1580 met zich meebracht, een van de belangrijkste gotische monumenten in Nederland. Zij was tevens een van de vroegste voorbeelden van de gotiek in Nederland en als enige gebouw hier te lande staat zij qua stijl dicht bij de klassieke Franse gotiek. Aan de huidige Dom ging een kathedraal in Romaanse stijl vooraf.

In de middeleeuwen was een kapittel van kanunniken aan de Domkerk verbonden dat een eigen immuniteit bezat, een grondstuk waarop de wereldlijke macht niets in te brengen had. Behalve de kathedraal zelf stonden hier de woningen van de kanunniken en van 1040 tot 1253 ook het paleis Lofen van de keizer van het Heilige Roomse Rijk. De immuniteit van de Dom grensde aan de zuidzijde aan de immuniteit van de Sint-Salvatorkerk of Oud-Munsterkerk met onder meer het paleis van de bisschop. Tussen beide kerken, op het grondgebied van de Sint-Salvator, stond een derde kerkje ingeklemd, de Heilig-Kruiskapel.
Bron: Wikipedia

Vervolg van het uitje

Muiderslot en Fort-eiland Pampus

Muiderslot

Onze boot naar Pampus zou om 12.30 uur vertrekken. We hadden nog 2 uur de tijd. Met grote_wallpapers_muiderslothet Muiderslot in ons vizier was onze keuze om deze tijd leuk en nuttig te besteden snel gemaakt.
Wat is het toch een mooi slot. Helaas was half schoolgaand Nederland op hetzelfde idee gekomen. Ons staande houdend in de jungle van wat in het midden lag tussen een kermis en een speeltuin, hebben we toch nog wat geleerd. Oa. dat het kasteel van Floris V is geweest, jammerlijk vermoord door zorgelijke edellieden, die de liefde van Floris voor het gewone volk niet zagen zitten.
Naast de enige echte Floris hing jeugd-sentiment (althans voor mij), Rutgher Hauer als FlorisFloris van Rosemondt, de onsterfelijke ridder.
Reden om de serie weer eens te kijken. Jip en ik hebben de afleveringen gezellig later eens bekeken en er van genoten.
In de serie zijn een aantal echt bestaande historische personen opgevoerd. Philips de Schone (1478-1506), Karel van Gelre (1467-1538), Maarten van Rossum (1478-1555), Grote Pier (1480-1520) en Jeroen Bosch (1450-1516).
2 uur is snel voorbij, we gaan nog een keer terug.

Vervolg uitje lees het hier