Biologie

Sinds een paar weken is Jip gestart met biologie. Je raad het al, ook via Khan Academy. Hoewel biologie een vak is dat naar mijn mening als een rode draad door het leven loopt. Je begint met leren van dit vak op het moment dat je geboren wordt en dan stopt het nooit meer.
Periodic_table_largeEr zijn zaken als Periodiek systeem der elementen, die echt goed uitgelegd moeten worden, om vervolgens te begrijpen hoe de dingen in ons leven zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen, stoffen, atomen, moleculen, ionen, enz. En zo komt scheikunde en natuurkunde ook om de hoek kijken.